Het bekijken van de geboortehoroscoop van je kind, kan je veel inzicht geven in de behoeftes en kwaliteiten die er in jouw kind aanwezig zijn. Soms is het lastig nog te zien welke hulpvraag een kind eigenlijk heeft met het gedrag dat het laat zien. De ervaring leert, dat kinderen nog heel puur vanuit de energie waarmee ze geboren zijn reageren op de wereld om hen heen. Vanuit die energie van de geboortehoroscoop van een kind kijken, is een milde manier van kijken, waardoor je begrip krijgt voor de manier van reageren van je kind en het geeft je handvatten voor wat er van jou als ouder gevraagd wordt. Ik combineer in de duiding van een kind mijn jarenlange ervaring van het pedagogisch begeleiden van kinderen, in combinatie met de energie en de prachtige kwaliteiten die er in jouw kind liggen, klaar om tot ontwikkeling te komen. Hierdoor krijg je praktische handvatten om je kind als ouder meer ontspannen te begeleiden en zie je de mooie kwaliteiten die er te ontwikkelen zijn met een hernieuwde blik!

Mijn zoon van 3 jaar had soms zo’n driftbuien dat ik af en toe niet meer wist waar ik het moest zoeken. Ten einde raad vroeg ik Linda om zijn geboortehoroscoop te bekijken, in de hoop dat ik meer begrip zou krijgen voor hoe hij zich op sommige momenten voelt. 
De horoscoopduiding was magisch! Ik liep over van trots om te horen over de kwaliteiten van mijn kind, maar stond ook versteld van de herkenbaarheid van gedrag die ze vertelde. Ik snap nu dat hij soms moeite heeft om het ‘vuur’ in hem te kunnen managen en we hebben manieren gevonden om hieraan uiting te geven. Dit heeft mij als ouder en daardoor ook mijn zoon veel gebracht.” 

M.